A homepage section

Při zakoupení pěti individuálních fyzioterapií SLEVA 20%.

VÝHODY FYZIOTERAPIE

hybnost

ZLEPŠENÍ HYBNOSTI

Bolestivé stavy pohybového aparátu jsou nejčastěji způsobeny nerovnoměrným zatížením tohoto aparátu. Některé struktury jsou přetížené a jiné naopak oslabené. Individuálně zvolené přístupy a koncepty používané ve fyzioterapii přispívají k vyrovnání této dysbalance a dochází ke zvýšení pohyblivosti kloubů a páteře. Zároveň dochází ke zlepšení svalové koordinace a kontroly pohybu. Ke všem těmto činnostem je třeba vědomé kontroly našeho mozku, čímž přispíváme k jeho tréninku.

Zjistit více
alternative

ALTERNATIVA OPERACE

Fyzioterapie je neinvazivní přístup v léčbě poruch pohybového aparátu. Jedná se o poruchy většinou dlouhodobého charakteru nikoli akutní stavy a úrazy. V praxi to tedy znamená, že než se rozhodnete pro plánovanou operaci zejména kloubů, můžete absolvovat fyzioterapii v kombinaci s fyzikální léčbou. Pozitivní efekt má v tomto případě také ošetření kineziotapem. Velmi často dochází ke snížení bolesti, zmenšení otoku a zlepšení pohyblivosti. Pokud i přesto k operaci dospějete, Váš pohybový aparát bude lépe připraven a rychleji se vrátíte zpět do běžného života.

Zjistit více
hojeni

ZRYCHLENÉ HOJENÍ

Jakýkoliv pohyb vyvolává v našem organizmu mnoho dějů. Jedním z nich je i zlepšení prokrvení a tím zvýšení přísunu kyslíku do jednotlivých tkání. Zároveň dochází k odplavování odpadních látek, které vznikají při procesu hojení. Pokud pohyb zacílíme do problémových oblastí ať už pooperačně nebo poúrazově dochází k urychlení hojivého procesu. Velmi vhodné je v tomto případě ošetření kineziotapem, který nám zvětšuje prostor mezi kůží a hlouběji uloženými strukturami (podkoží, svaly) čímž vznikne více prostoru pro krevní i lymfatické cévy. Více o účincích kineziotapu v sekci Služby.

Zjistit více

ZÁKLADNÍ FYZIOTERAPEUTICKÁ OŠETŘENÍ

NOVINKY Z NAŠEHO CENTRA