Propriofoot Concept

Segmentální proprioceptivní stimulace nohy, tak zní celý název tohoto konceptu. Zjednodušeně řečeno jde o cílené cvičení segmentů chodidla konkrétně předonoží nebo zadonoží.

Propriofoot Coocept vyvinuli v roce 1998 dva francouzští fyzioterapeuté, Jerome Baicry a Loic Paris. Oba pracují s vrcholovými sportovci mnoho let a došli k závěru, že chodidlo je třeba trénovat nejen celkově v rámci dolní končetiny, ale zejména segmentálně. A to proto, aby se lépe stabilizovalo a tím zajistilo dobrou oporu tělu při výkonu.

Propriofoot jsou čtyři malé destičky o velikosti 10x10cm, z nichž tři mají nestabilní základnu. Díky tomu můžeme cíleně pracovat s tou částí chodidla, která je funkčně méně zapojená. Ovlivníme tím nejen svalstvo chodidla, ale samozřejmě i dolní končetiny jako celku a potažmo i trupu. Trupové svalstvo nutíme pracovat ve smyslu správné koaktivace svalových řetězců. Při tomto cvičení totiž musíme zapojit nejen svaly, ale zároveň pracuje také vestibulární aparát a aktivuje se celá řada receptorů, které nesou informaci do mozku. Tady pak dochází k jejímu zpracování.

Jak vidíte sami, malé destičky, na kterých stojíme jedním chodidlem, dokáží aktivovat celé tělo. Jejich využití je široké jak v terapii tak i jako prevence. Jsou vhodné pro děti i dospělé a jsou snadno přenosné.

Propriofoot Concept k nám do České republiky přivedla a vyučuje PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., která je zároveň výhradním distributorem těchto pomůcek pro ČR a SR.
Jsme velmi rádi, že tuto užitečnou pomůcku máme u nás v RHB Centru a těšíme se na cvičení!