ACT v pediatrii, ACT for babies

Koncept ACT (akrální koaktivační terapie) už znáte z našich stránek RHB Centra. Jde o komplexní přístup k pacientovi nejen v rámci cvičení a cíleného protažení, ale i v úpravě pohybových stereotypů v rámci běžných denních činností. Součástí je i podrobná diagnostika včetně přístrojové diagnostiky otisku rukou a nohou na přístroji Podocam.
Stejný komplexní přístup je nyní v rámci specializace v konceptu ACT vypracován i u dětí. A to nejen u těch úplně nejmenších, ale i u těch větších, míněno předškolní a školní děti.
U nejmenších dětí lze ACT koncept využít zejména při predilekcích a asymetrickém motorickém vývoji. Stejně dobře ho lze využít také při plagiocefaliích. U všech těchto diagnóz jsou dobré výsledky ve smyslu úpravy asymetrií. V současné době zatím nejsou k dispozici žádné podložené výsledky, protože ACT v pediatrii je poměrně nový koncept. Nyní probíhá sběr dat, aby se tyto výsledky mohly v blízké době verifikovat.
Abychom si vysvětlili výše zmíněné diagnózy. Asymetrický motorický vývoj jde často ruku v ruce s predilekcí. Predilekce je preference jedné strany oproti druhé. Velmi často dochází k predilekčnímu držení hlavičky. To je nejčastější znamení, kterého si rodič všimne. Pokud děťátko drží hlavičku k jedné straně samozřejmě bude využívat motoricky více tuto stranu. Bude se více přes tuto stranu otáčet, bude více využívat ruku, na kterou si lépe vidí apod. Z toho plyne zvýšené zatížení některých svalových skupin a následně svalová dysbalance.
Pokud dítě preferuje jednu stranu a drží hlavičku ve vynucené poloze může dojít k jejímu oploštění. Jako následek asymetrie. Ovšem s určitou asymetrií hlavičky se může již narodit. To se pak nazývá nesynostotická plagiocefalie. Následkem pak je asymetrický motorický vývoj. Jak je patrno všechny tyto diagnózy spolu velmi úzce souvisí.
Jakákoli asymetrie není pro naše tělo výhodná ani v dospělosti natož pak v dětství. Zejména v období ranného motorického vývoje, kdy se fixují pohybové vzory a stereotypy. Proto bychom náznaky asymetrie neměli podceňovat, jak se bohužel někdy děje.
Přijďte do našeho RHB Centra na nezávaznou konzultaci. I nejmenší děti se prostřednictvím režimových opatření v rámci konceptu ACT v pediatrii dají nasměrovat k symetrii.