Co vlastně jsou ty měkké techniky?

Měkké a mobilizační techniky

Tyto techniky jsou součástí myoskeletální nebo také manuální medicíny. Jde o manuální (ruční) techniky používané k diagnostickým i léčebným účelům., kterými se ovlivňují měkké tkáně. Ovlivňujeme takto zejména kůži, podkoží, svaly, fascie a šlachy. Je prokázaná souvislost mezi napětím svalu, jeho obalem (fascií) a následně dalších měkkých struktur v okolí. Při zvýšeném napětí svalu vznikají uvnitř spoušťové body, které ovlivňují sval v celém jeho průběhu. Protože svaly nebo jejich úpony probíhají přes klouby, mohou tyto spoušťové body omezovat pohyblivost určitých kloubů nebo páteře. Mezi měkké techniky řadíme hlazení, řasení, protažení nebo tlak. Jak je patrné v žádném případě se nejedná o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají. Veškeré měkké techniky se provádí bez použití emulzí nebo olejů.

Mezi měkké techniky ovlivňující zejména svaly patří také technika PIR (postizometrická relaxace). Při této technice využíváme toho, že po práci následuje uvolnění. Každý pohyb je prováděn několika svaly a ty mají v tomto pohybu svou danou úlohu. Říkáme, že pracují jako agonisté (provádí pohyb) nebo jako antagonisté (brzdí pohyb). Při malé izometrické kontrakci, kdy nedochází ke změně délky svalu, se aktivují vlákna, která prochází výše popsaným spoušťovým bodem. Při relaxaci tato vlákna povolují a my můžeme sval protáhnout. Vzájemné spolupráce agonisty a antagonisty využíváme ještě při technice reciproční inhibice. Po protažení svalu můžeme aktivovat antagonistu tak, že se snažíme provést pohyb ve směru relaxace. Aktivací antagonisty dojde k reciproční inhibici neboli utlumení agonistického svalu a tím ho opět relaxujeme a protahujeme. Ke všem těmto popsaným technikám je zapotřebí fyzioterapeuta. Abychom mohli účinně protahovat i v domácím prostředí lze využít jednoduchou techniku AGR (antigravitační relaxace) dle Zbojana. Ta při kontrakci i relaxaci svalu využívá jako pomocníka gravitační sílu.

Mobilizace jsou techniky k odstraňování kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubu nebo segmentu páteře. Jsou prováděny šetrnými opakujícími se pohyby ve směru kloubní blokády. Velmi důležité je pacienta naučit automobilizacím, které si pak může provádět sám.

V našem RHB Centru tyto techniky využíváme v rámci individuální fyzioterapie i terapeutické masáže.