Služby

Fyzioterapie


Na našem pracovišti provádíme komplexní rehabilitaci nejen léčebnou, ale i preventivní. V rámci léčebné rehabilitace kombinujeme fyzioterapeutické přístupy s fyzikální terapií a případně kineziotapingem dle aktuálního stavu pacienta.

Více

V rámci prevence se snažíme aplikovat cvičení do Vašeho individuálního pracovního či domácího prostředí a naučit Vás, jak se hýbat bez bolesti při běžných denních aktivitách. Při první návštěvě u nás provádíme kompletní vstupní vyšetření včetně vyšetření nohou na Podoskopu se systémem PodoCam a na základě získaných výsledků pro Vás volíme nejvhodnější terapii. Jsme tu nejen pro dospělé, ale i pro děti či profesionální sportovce.

Akrální koaktivační terapie (ACT)


Akrální koaktivační terapie je vhodná metoda k řešení obtíží vyplývajících z dnešního stylu života např. bolesti zad. Tato metoda zahrnuje jednoduché, ale efektivní cviky, které můžete provádět v rámci každodenních činností.
Více


Hlavním cílem je napravit naše špatné pohybové návyky vědomým procesem motorického učení. Pro fixaci změněného pohybu je nutné poměrně četné opakování. V rámci akrální koaktivační diagnostiky (ACD), která je součástí této terapie s Vámi vyplníme vstupní dotazník a provedeme vyšetření rukou a nohou na přístoji Podoskop se systémem PodoCam. Tím získáme skutečné rozložení tlaků na Vašich rukách a nohách, což je nezbytné k nápravě Vašich obtíží. Metoda ACT využívá pro cvičení polohy z časného motorického vývoje, kterým jsme si jako děti, všichni prošli. Při cvičení se vzpíráme o akra (ruce a nohy) a tím dochází ke koaktivaci (spoluzapojení) svalů a následně k napřímení páteře. Akrální koaktivační terapie je snadno pochopitelná a využitelná pro celou řadu diagnóz. Je možné ji použít pro děti, dospělé i seniory. Vhodná je také pro sportovce, u kterých je pohybový aparát silně zatížen. U nich se využívá nejen k léčbě, ale i jako prevence řešení možných problémů. Pro cvičení ACT není třeba žádných pomůcek, v základní verzi cvičíte pouze se svým vlastním tělem.

Fyzikální terapie


Fyzikální terapie jako součást fyzioterapie se podílí na léčbě a prevenci poruch zejména pohybového systému. Využívá k tomu různé formy fyzikálních energií. RHB Centrum nabízí řadu nízkofrekvenčních i středofrekvenčních proudů, ultrazvuk nebo kombinovanou terapii. Fyzikální terapii vždy volíme dle aktuálního stavu pacienta.

Kineziotaping


Kineziotaping je metoda dnes již poměrně známá. Využívá se ve fyzioterapii jako vhodný doplněk a podpora léčby. Principem je lepení pružných bavlněných pásek (tejpů) na postiženou část těla.
Více


Tím dochází k ovlivnění kůže a podkoží a následně i svalů a jejich úponů ke kostem. Dalším přínosem je ovlivnění lymfatického systému. Efektů kineziotapingu je hned několik, zejména jde o zmenšení otoků, urychlení hojení, redukce bolesti, relaxaci namožených svalů. Dále se dá využít i jako korekční technika například pro pokřivení páteře, tzv. skoliózy. Důležité je vyšetření měkkých tkání, které chceme kineziotapingem ovlivnit, ještě před samotným nalepením pružné pásky.

Terapeutické masáže


V našem RHB Centru Vám nabízíme terapeutické masáže prováděné fyzioterapeutem. Tyto terapeutické masáže ovlivňují nejen kůži a podkoží, ale působí do hloubky na svalový a vazivový systém těla.
Více


Pozitivní efekt má zejména na bolestivé, napjaté a také na ochablé svaly a tím nepřímo ovlivňuje další anatomické struktury například klouby. Fyzioterapeut individuálně kombinuje prvky klasické uvolňující terapeutické masáže, myofasciálních technik či strečingu.

Vyšetření nohou


Zdravá chodidla jsou zárukou bezbolestného pohybu. V našem RHB Centru Vám nohy vyšetříme na přístroji Podoscop se systémem PodoCam, kde vyhodnotíme zatížení nohou a postavení pat.
Více


Dle výsledků Vám nabídneme individuální terapii, která obsahuje cílené cvičení případně kinesiotaping. Máme zde k dispozici i různé typy korekčních stélek do bot od firmy Formthotics a ortopedických vložek Superfeet. Na našem pracovišti je k dispozici i sortiment relaxační obuvi DUX.

Zašlete nám kontakt.

Popište nám svůj problém a my se vám nejpozději následující pracovní den ozveme.